podziękowania

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Kochani Studenci,

dziś dobiegł końca 5-letni czas, kiedy sprawowałam opiekę nad Wydziałem Nauk Humanistycznych. Pełnienie tej funkcji było dla mnie niezwykłym zaszczytem. Od jutra zastąpi mnie Pan Dziekan Dariusz Skórczewski, który został powołany na Pełnomocnika do czasu przeprowadzenia wyborów dziekańskich.

Dziękuję Państwu za zaufanie, jakie okazali mi Państwo powierzając mi kierowanie naszym Wydziałem: to ono było dla mnie źródłem siły.
Dziękuję za Państwa zaangażowanie i tak chętnie oferowaną współpracę przy naszych wydziałowych przedsięwzięciach.
Dziękuję za niezwykle liczne przejawy serdeczności, które zachowam w pamięci razem ze wzruszeniami, które przeżywałam, ciesząc się Państwa sukcesami. Zachowam też w pamięci sprawy trudne, którymi dzielili się Państwo ze mną w ciągu tych 5 lat, otwierając przede mną serca.
Dziękuję za bliskość, która zrodziła się w codziennej pracy.
Dziękuję Studentom za nieodłączny uśmiech, chęć zdobywania wiedzy i za liczne inicjatywy, które zmieniają świat na lepszy.
Dziękuję mojemu Dziekanatowi za wspólne lata rzetelnej pracy, za oddanie sprawom Wydziału i za nasze dobre spotkania.
Moim Prodziekanom dziękuję za Przyjaźń, niezawodność i niezłomne kierowanie się w codziennych decyzjach wartościami, które są nieprzemijające.


Z wyrazami szacunku, wdzięczności i sympatii

Magdalena Charzyńska-Wójcik
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 2016-2021


tytuł Profesora dla dr. hab. Krzysztofa Nareckiego

Z ogromną radością informujemy, że Prezydent RP

nadał tytuł profesora nauk humanistycznych

Panu Prorektorowi dr. hab. Krzysztofowi Nareckiemu

z Katedry Filologii Greckiej

w Instytucie Literaturoznawstwa

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Podwójny sukces naszych romanistów!

Z ogromną dumą i radością informujemy, że studenci

z Koła Naukowego Romanistów KUL

otrzymali dwie nagrody

na Międzynarodowym Festiwalu Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych "FrankoFilm Zielona Góra":

 

 

Serdecznie gratulujemy!


Odznaczenia państwowe dla Kolegium Dziekańskiego!

Miło nam poinformować,

że Pani Dziekan dr hab Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL,

Pani Prodziekan dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL

oraz Pan Prodziekan dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

zostali odznaczeni

Brązowymi Krzyżami Zasługi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

 

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 11 czerwca 2021 r.

podczas obchodów Święta Patronalnego KUL

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 


Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu

dotyczącym poziomu stresu, zdrowia psychicznego, regulacji emocji

oraz sposobów radzenia sobie w sytuacji pandemii COVID-19

wśród pracowników uczelni wyższych

 

szczegóły


Projekt Koła Naukowego Studentów Sinologii dofinansowy przez MEiN

Z radością informujemy, że Koło Naukowe Studentów Sinologii KUL otrzymało dofinansowanie na projekt „Porównanie systemów fonologicznych języka polskiego oraz współczesnego języka chińskiego”. Na planowane działania studenci zdobyli niemal 60 tys. zł w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki - „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

 

Młodzi sinolodzy przeprowadzą badania porównawcze systemu fonologicznego języka polskiego i chińskiego. Dotychczas te dwa systemy nie zostały opisane w literaturze, chociaż naukowcy podają różnice w poszczególnych fonemach, nie wskazują dokładnych opisów realizacji głosek, przez co wciąż nie wiadomo, jak dany fonem dokładnie brzmi i jak się go nauczyć. Lukę tę uzupełnią studenci KUL, którzy dokonają całościowej analizy na płaszczyźnie artykulacyjnej, wizualnej oraz akustycznej fonologii języka chińskiego w kontraście do języka polskiego, a następnie je opiszą i opracują materiały dydaktyczne.

 

 


skrócenie kadencji

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Kochani Studenci,

 

w związku z brakiem możliwości dalszego pełnienia zaszczytnej funkcji dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych z dotychczasowym zaangażowaniem, zdecydowałam o wcześniejszym zakończeniu kadencji. Decyzja ta została podjęta w porozumieniu z Państwem Prodziekanami i wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia, tak byśmy jako kolegium dziekańskie, zakończywszy sprawy związane z bieżącym rokiem akademickim, mogli przekazać nasz Wydział pod opiekę nowemu dziekanowi.

 

Ogromną wdzięczność, którą odczuwam w stosunku do Państwa, i czułość, która zrodziła się we mnie wobec Państwa w czasie minionych prawie 5 lat, chcę wyrazić, gdy przyjdzie czas na pożegnanie. Wtedy też przekażę Państwu informacje dotyczące trybu i terminu wyborów. Do końca sierpnia pozostaniemy do Państwa dyspozycji w niezmienionym składzie i gotowości. 

 

 

Z wyrazami szacunku i ogromnej sympatii

 

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych