Prorektor ds. misji i administracji

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz

 

Do kompetencji Prorektora ds. misji i administracji należy w szczególności:

1) nadzór nad realizacją misji KUL;

2) nadzór oraz udział w przygotowaniu, wdrażaniu i modyfikacji strategii rozwoju KUL;

3) współpraca z Duszpasterstwem Akademickim;

4) koordynacja pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów w obszarze administracji;

5) wypracowanie i realizacja kierunków polityki kadrowej;

6) nadzór nad polityką personalną w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a w szczególności: zatrudnianie, awansowanie, zmiana warunków pracy lub płacy, premiowanie;

7) nadzór nad działalnością całości administracji uczelnianej;

8) współpraca ze związkami zawodowymi;

9) nadzór nad informatyzacją Uczelni;

10) nadzór nad komercjalizacją wiedzy;

11) nadzór nad polityką wydawniczą Uniwersytetu;

12) nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli;

13) inne zadania zlecone przez Rektora.

 

---

 

Prorektor przyjmuje interesantów
(po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie)

 

w piątki w godz. 9.00-11.00

 

 

---

 

Sekretariat Prorektora ds. misji i administracji

Gmach Główny, I piętro, p. 117

 

mgr Anna Mitrut

tel. 81 445 41 17

e-mail: prorektor.misja [at] kul.pl


czynny w godzinach: 9.00 - 14.00

 

 

---

 

Uwaga:

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dn. 25 września 2020 r. (nr ROP-0101-281/2020)

rekomenduje się przekazywanie dokumentacji drogą elektroniczną,

zaś, w sytuacjach koniecznych, dokumentacji w formie papierowej

za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej.

 

 

Autor: Anna Paś
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2021, godz. 11:52 - Anna Mitrut