Dostęp do narzędzi zdalnego nauczania na KUL wymaga zalogowania się do e-KUL. E-KUL jest wewnętrznym systemem do obsługi studentów KUL, w tym nauczania na odległość.

 

Na e-KUL znajdują się: ogłoszenia dla studentów, informacje o toku studiów, skrót do biblioteki oraz narzędzia zdalnego nauczania: MS TEAMS oraz MOODLE KUL (mKUL). Zamieszczona poniżej instrukcja jest przeznaczona dla studentów i ma pokazać:

 1. Zakładanie konta na e-KUL
  1. Adres serwisu: http://e.kul.pl, zakładanie konta: https://e.kul.pl/qlreg.html
  2. Formularz zakładania konta
 2. Narzędzia edukacji zdalnej w e-KUL
  1. MOODLE
   1. Logowanie do Moodle
  2. MS TEAMS
   1. Dostęp do serwisu
   2. Ustawienie hasła
   3. Logowanie do serwisu

pdf E-KUL Instrukcja zakładania konta i dostępu do narzędzi on-line.pdf

 

 

Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2020, godz. 13:05 - Krystyna Szawłowska