Nauki o rodzinie nowym kierunkiem studiów w filii KUL w Stalowej Woli. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

 

NAUKI O RODZINIE

 

Studia na kierunku nauki o rodzinie mają charakter interdyscyplinarny. Szeroko rozumiana problematyka małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie uwzględnienia aspekt filozoficzny, psychologiczny, socjologiczny, prawny i teologiczny.

 

Studia przygotowują do pracy w zawodzie asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, asystenta osoby niesamodzielnej, doradcy w poradniach małżeńsko-rodzinnych. Absolwenci mogą podjąć również pracę w szkolnictwie, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, w jednostkach pomocy społecznej czy w instytucjach profilaktyki społecznej.

 

Obok wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, studenci korzystają z praktyk organizowanych w instytucjach pomocy rodzinie (świeckich i kościelnych). Ponadto odbywają praktyki zawodowe związane z wybraną przez studenta specjalizacją (koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub asystenta osoby niesamodzielnej).

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2021, godz. 07:36 - Ewa Kula