W ofercie studiów II stopnia na KUL pojawiła się nowość - studia anglojęzyczne na kierunku Bioanalitycal Technologies.

 

Przygotowują do podjęcia pracy w zawodach: analityk laboratoryjny, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biotechnolog, biolog, laborant w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, jednostkach monitorujących stan środowiska oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

 

Są to studia międzynarodowe prowadzone we współpracy z International University of Sarajevo, przygotowane w ramach projektu KATAMARAN Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. 

 

Więcej informacji

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2021, godz. 07:37 - Ewa Kula