Zasady bezpieczeństwa COVID-19W związku z trwającą epidemią większość zajęć na KUL odbywa się online, część jednak jest prowadzona stacjonarnie. Aby zapewnić bezpieczeństwo rektor KUL wydał zarządzenie dotyczące zapobiegania COVID-19. Zostały w nim zawarte zasady dotyczące studentów, pracowników, a także osób odwiedzających uniwersytet.

 

Zgodnie z zarządzeniem wszyscy przebywający na terenie KUL zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic w miejscach ogólnodostępnych oraz do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego. Zasłanianie ust i nosa obowiązuje także w przypadku spotkań, podczas których nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 metra. Niezbędne jest również mycie i dezynfekowanie rąk lub używanie jednorazowych rękawiczek, w budynkach będą dostępne dystrybutory ze środkami odkażającymi. W miarę możliwości zostaną wyznaczone także trakty komunikacyjne umożliwiające ruch w jednym kierunku. Dla każdego z pomieszczeń będą określone limity osób, które mogą w nich przebywać, a w pomieszczeniach dydaktycznych część miejsc zostanie wyłączona z użytku. W przypadku zajęć stacjonarnych obowiązkowe jest prowadzenie list obecności. Po zakończeniu ćwiczeń dla danej grupy sala wykładowa będzie dezynfekowana oraz wietrzona. Wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy mogą się odbywać jedynie z zachowaniem aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Domy studenckie funkcjonują z zachowaniem reżimu sanitarnego. Oznacza to m.in. zakaz odwiedzin, zachowywanie zasad higieny i dystansu społecznego oraz zasłanianie ust i nosa we wspólnych przestrzeniach. W każdym akademiku zostały wyznaczone pokoje jednoosobowe z węzłem sanitarnym, przeznaczone dla osób chorych lub z podejrzeniem zakażenia.

 

W przypadku podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną należy poinformować uczelnię drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail:

  • pracownik.koronawirus@kul.pl
  • doktorant.koronawirus@kul.pl
  • student.koronawirus@kul.pl

W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 38°C zaleca się pozostanie w domu i zgłoszenie drogą elektroniczną informacji o konieczności rezygnacji z udziału w zajęciach lub podjęcia pracy.

 

 

Treść zarządzenia

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2020, godz. 09:01 - Katarzyna Bojko