Stypendia Gminy Kluczbork dla studentów Pielęgniarstwa

plakat_stypendia2021

Gmina Kluczbork udziela stypendiów dla studentów kierunków medycznych, pielęgniarstwa lub ratownictwa medycznego, którzy będą chcieli podjąć pracę w kluczborskim szpitalu. Proponowane stypendia wynosić będą 2000 zł miesięcznie dla studentów kierunków lekarskich, oraz 1000 zł lub 1200 zł miesięcznie dla studentów kierunków pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne i mogą się one łączyć z innymi stypendiami (np. stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego). Warunkiem jest podjęcie pracy w kluczborskim szpitalu powiatowym po ukończeniu studiów. 

 

Nabór wniosków trwa od 1. czerwca do 10. września.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://www.kluczbork.eu/1244,stypendia-dla-studentow-medycyny-pielegniarstwa-lub-ratownictwa-medycznego

https://www.facebook.com/Kluczbork/posts/3797551690294591


Sukces w konkursie Spinaker. Nowy projekt międzynarodowy w Instytucie Nauk Biologicznych

Miło nam poinformować, że przygotowany przez nauczycieli akademickich z kierunku biotechnologia projekt pt. „Przygotowanie i przeprowadzenie intensywnego międzynarodowego programu kształcenia: Warsztaty technik laboratoryjnych stosowanych w biomedycynie i monitoringu zasobów naturalnych”, otrzymał dofinansowanie w kwocie 636 660 zł w ramach programu Spinaker Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem projektu jest podniesienie umiędzynarodowienia prowadzonych przez Instytut Nauk Biologicznych KUL kierunków studiów, dzięki prowadzeniu warsztatów laboratoryjnych dla studentów obcokrajowców w siedzibie INB. Dodatkowymi aktywnościami będzie promocja Polski i Lubelszczyzny jej przyrody i kultury.


Zajęcia fakultatywne dla studentów Biotechnologii II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Od następnego roku akademickiego członkowie zespołu badawczego z Adamed Pharma, jako członkowie konwentu pracodawców kierunku Biotechnologia, będą prowadzić zajęcia fakultatywne dla naszych studentów:

  • Pan prof. Marcin Kołaczkowski: What does it take to become a drug? Overview of the Drug Discovery and Development process
  • Pan dyrektor Bartłomiej Żerek (nasz absolwent): Biologics as Medicines.

Dlatego miło nam poinformować o ich wielkim sukcesie - opracowana przez naukowców molekuła jest kandydatem na innowacyjny lek w neuropsychiatrii, zawarta została też globalna umowa licencyjna z amerykańską firmą Acadia Pharmaceuticals.

 

Więcej informacji na stronie:

https://biotechnologia.pl/farmacja/opracowana-przez-naukowcow-adamedu-molekula-kandydatem-na-innowacyjny-lek-w-neuropsychiatrii-rozmowa-z-autorami-projektu,20883


Wirtualne spotkanie branżowe dla studentów KUL

 

Biuro Karier KUL i Urząd Miasta Lublin organizuje 11.05. (wtorek) o godz. 16:00 wirtualne spotkanie z pracownikami największych, lubelskich firm z branży BPO/SSC. To spotkanie może być dla jej uczestników przepustką do zatrudnienia lub sprawdzenia się w czasie letnich praktyk, bo firmy podzielą się wiedzą, jak efektywnie przejść otwarte i planowane procesy rekrutacyjne. Wypełnij formularz i dowiedz się więcej: https://kariera.kul.pl/index.php/664824?newtest=Y&lang=pl

https://www.facebook.com/kulbiurokarier/posts/4142061869184890 


Powołanie Dyrektora Instytutu Nauk o Inżynieryjno-Technicznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. Pani dr inż. Ewa Hołota powołana została do pełnienia obowiązków Dyrektora Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!


#21 Rozmowy o mieście ZIELONA SIEĆ DLA LUBLINA zintegrowany system powiązań terenów zieleni

plakat_zielonasiec_2021_04_20Szanowni Państwo!


Serdecznie zapraszamy na wydarzenie online -
prezentację idei powiązań lubelskich terenów zieleni w spójny system rekreacyjny i przyrodniczy

20 kwietnia 2021, wtorek
godzina 17:00, online

·   słowo wstępne - dr Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin
·   prezentacja koncepcji - dr inż. Jan Kamiński - Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL
·   dyskusja

zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/mPP86X5iHixKTNtX9

Organizator:
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL
Partnerzy:
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN
Fundacja Krajobrazy
Lubelski Klub Biznesu
Forum Kultury Przestrzeni
Lubelskie Święto Morza i Bystrzycy
Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo - Wschodni

Poniżej załączamy opis idei oraz link do opracowania z mapą łączników.
https://fkpmapy.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=23b73c84d8dd4b52a977893a1cafb402


Pozytywna ocena PKA dla kierunku BIOTECHNOLOGIA

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną dla kierunku studiów realizowanego w Instytucie Nauk Biologicznych KUL: 

 

Kolejna ocena programowa na powyżej wymienionym kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.


Wielkanoc 2021

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana …...

 

 

Gdy umierał napawali się radością, że Go wreszcie pokonali.

W  krzyżu widzieli jawny znak Jego totalnej klęski.

Nawet na moment nie pomyśleli, iż może być inaczej.

 

Zmartwychwstał po trzykroć zwycięski

Pokonał śmierć – fundamentalne przekleństwo człowieka

Pokonał piekło – stan zgubnej ułomności, skazy i defektu

Pokonał szatana – podstawowe źródło, pogardy, nienawiści i zła

 

Przez cały czas konsekwentnie zmierzał do śmierci.

Ulegając jej, zwyciężył ją – zainicjował niekończące się  życie. 

Śmierć nie była już końcem, lecz nowym początkiem.

Podstawowym narzędziem i procedurą przemiany.

 

Jeśli pragniemy życia, cenimy życie, szanujemy życie.

Jeśli dążymy do bycia coraz lepszym, coraz doskonalszym.

Jeśli pragniemy dobra, przyjaźni, miłości.

Jeśli chcemy zwyciężyć w sobie to co nas spowalnia, ogranicza i kaleczy.

Trzeba nam sięgnąć po doświadczenia Chrystusa.

Trzeba nam obumierać z Chrystusem i w Chrystusie.

 

Obumierać, czyli coraz więcej wymagać od siebie.

Obumierać, czyli coraz lepiej wypełniać swoje zadania i obowiązki.

Obumierać, czyli coraz bardziej rozwijać swoją wrażliwość i troskę o innych.

Obumierać, czyli coraz mocniej, wręcz bezgranicznie ufać Bogu.

 

Moi drodzy.

Na nadchodzący czas Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego z serca życzę

tak istotnego w obecnej chwili zdrowia, nadziei, poczucia spełnienia i bezpieczeństwa,

a przede wszystkim doświadczenia procesu zwycięskiego obumierania i ponownego odrodzenia.

 

Błogosławionych świąt !

 

Ks. Jacek Łapiński

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL

 

Wielkanoc, 2021.


Zapraszamy do przesyłania prac do specjalnego wydania czasopisma Sensors pt.: "Electrochemical Sensors for Determination of Biomolecules"

Szanowni Państwo,

 

Pani prof. Magdalena Staniszewska wraz z Panią dr Iloną Sadok (Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii) prowadzą specjalne wydanie czasopisma Sensors (ISSN 1424-8220, IF 3.275), zatytułowane "Electrochemical Sensors for Determination of Biomolecules".

 

Szczegółowe informacje odnośnie tematyki specjalnego wydania dostępne są na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/sensors/special_issues/Electrochem_Sens_Determ_Bio

Poniżej zaproszenie do przesyłania prac do tego specjalnego wydania. Prace mogą być przesyłane do 15 stycznia 2022 r.

flyer_-_electrochem_sens_determ_bio 

banner_-_electrochem_sens_determ_bio_horizontal_light