Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

tel. 81 445 41 01


NIP 712-016-10-05

 

Numer konta KUL: Pekao SA III O/Lublin 59124023821111000039262147

Uwaga!
Powyższy numer konta NIE SŁUŻY do rozliczeń studenckich i rekrutacyjnych!

www.facebook.com/KULlublin

 

https://twitter.com/KUL_Lublin 

 


Wybrane numery telefonów:

Rzecznik Prasowy KUL

e-mail: rzecznik [at] kul.pl
tel. 81 445 41 02 lub 81 445 41 09; kom. 603 847 406

 

Dyrektor Administracyjny

e-mail: dyradm [at] kul.pl

tel. 81 445 32 04


Kancelaria Ogólna
e-mail: kancelaria [at] kul.pl
tel. 81 445 41 86, 81 445 41 87

fax 81 445 41 90

 

Sekretariat Rektora KUL
e-mail: rektorat [at] kul.pl
tel. 81 445 41 20

Sekretariat Prorektora ds. Studentów i Doktorantów
e-mail: prorektor.studenci [at] kul.pl
tel. 81 445 41 35

Sekretariat Prorektora ds. Misji i Administracji
e-mail: prorektor.misja [at] kul.pl
tel. 81 445 41 17

 

Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

e-mail: prorektor.ksztalcenie [at] kul.pl

tel. 81 445 41 35

 

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i kadr

e-mail: prorektor.nauka [at] kul.pl

tel. 81 445 41 33

Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji 

e-mail: kul [at] kul.pl
tel. 81 445 41 10

Dział Współpracy z Zagranicą
e-mail: dwz [at] kul.pl
tel. 81 445 41 05

Dział Teleinformatyczny
e-mail: dti [at] kul.pl
tel. 81 445 32 21


Dział Kształcenia
Sekcja Nauczania, tel. 81 454 56 43, 81 454 56 42
Sekcja - Biuro Rekrutacji, tel. 81 445 41 37, 81 445 42 16
Sekcja Jakości Kształcenia, tel. 81 454 56 41

 

e-mail:

sprawy związane z tokiem studiów dk [at] kul.pl
sprawy związane z rekrutacją rekrutacja [at] kul.pl

Dział Studenckich Spraw Socjalnych
e-mail: dss-kul [at] kul.pl
tel. 81 445 44 16; 81 445 44 17; 81 445 44 18; 81 445 32 23; 81 445 32 24; 81 445 32 28

 

Inspektor ochrony danych mgr Aleksandra Pyka
e-mail: iod [at] kul.pl
tel.: 81 445 32 30


Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
e-mail: spnjo [at] kul.pl
tel. 81 445 42 29

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

e-mail: swfis[at]kul.pl

tel. 81 445 49 88


Dział Spraw Pracowniczych
e-mail: kadry [at] kul.pl
tel. 81 445 40 08

Dział Księgowości
e-mail: dksiegowy [at] kul.pl
tel. 81 445 40 52

Dział Finansowy
e-mail: dfinansowy [at] kul.pl
tel. 81 445 42 75

 

Dział Analiz Finansowo-Budżetowych
e-mail: grupazzz [at] kul.pl
tel. 81 445 42 76

Dział Administracji Obiektami KUL
e-mail: dao [at] kul.pl
tel. 81 445 41 00

Archiwum Uniwersyteckie

e-mail: archiwum [at] kul.pl

tel. 81 445 32 11

 

Biblioteka Uniwersytecka

e-mail: sekbibl [at] kul.pl

tel. 81 454 52 72; 81 454 52 75; 786 935 530

 

 

 


WYDZIAŁY

Wydział Teologii
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
e-mail: teologia [at] kul.pl, wt [at] kul.pl
tel. 81 445 38 41

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
e-mail: prawo [at] kul.pl
tel. 81 445 37 24

Wydział Filozofii
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
e-mail: wydzial.filozofii [at] kul.pl
tel. 81  445 42 51

Wydział Nauk Humanistycznych
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
e-mail: wnh [at] kul.pl
tel. 81 445 41 46

Wydział Nauk Społecznych
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
e-mail: wns [at] kul.pl
tel. 81 445 35 48


Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

20-708 Lublin, ul. Konstantynów 1H

e-mail: wnsz [at] kul.pl

tel. (81) 445 45 50, 445 45 52, 445 45 24 

fax. (81) 445 45 51

 

Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 3a
e-mail: wnit [at] kul.pl
tel. 81 454 55 00

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
e-mail: mish [at] kul.pl
tel. 81 445 41 76

 

 

Autor: Dział Informacji i Promocji KUL
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2021, godz. 10:07 - Grzegorz Tutak