Rektor KUL: Studia prowadzone przez nasz uniwersytet w Areszcie Śledczym w Lublinie są ewenementem

Od października br., w Areszcie Śledczym w Lublinie, dzięki podpisanej umowie, ruszy kolejna edycja licencjackich studiów stacjonarnych na kierunku nauki o rodzinie i specjalności – asystent osoby niesamodzielnej. Czternastu osadzonych zostanie przyjętych w poczet studentów KUL.

 

Jak podkreśla rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski dzięki tej współpracy więźniowie z powodzeniem mogą wykorzystywać czas odbywania kary do własnego rozwoju, nie tylko intelektualnego ale także społecznego. – Studia stanowią dla nich drogę do readaptacji i powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie z nowymi umiejętnościami i wiedzą – podkreślił rektor.

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie płk Jacek Wróbel wskazał, że edukacja osadzonych w ramach studiów prowadzonych przez KUL jest dla nich szansą na wartościowe zagospodarowanie czasu. „Studia i uzyskanie dyplomu uniwersyteckiego prowadzą do samodowartościowania, co pomoże osadzonym m.in. w poszukiwaniu pracy po wyjściu na wolność” – podkreślił.

 

KUL jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce, które umożliwiają więźniom zdobycie wyższego wykształcenia. Osadzeni realizują pełen program zajęć uniwersyteckich, z tym, że odbywają się one w areszcie. Studia mają istotne znaczenie ponieważ poza wymiarem naukowym, stwarzają szansę na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Inauguracja w Areszcie Śledczym zaplanowana jest na 20 października. Wezmą w niej udział wszyscy studenci-osadzeni, czyli łącznie trzydzieści osób.

 

Fotorelacja 

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego

Delegacja KUL podczas uroczytości beatyfikacyjnych kard. WyszyńskiegoPo ponad 40 latach od śmierci kardynał Stefan Wyszyński, absolwent i wykładowca KUL, został 12 września 2021 włączony do grona błogosławionych.  List Apostolski Franciszka, ogłaszający oficjalnie światu decyzję papieża, odczytał w czasie mszy beatyfikacyjnej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie papieski delegat kard. Marcello Semeraro. W uroczystościach wzięła także udział delegacja władz KUL na czele z rektorem ks. prof. Mirosławem Kalinowskim.

 

"My, papież Franciszek (...) naszą Apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego, pasterz według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka (...), a także Czcigodna Służebnica Boża Elżbieta Czacka (w świecie: Róża), fundatorka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (...), byli odtąd nazywani Błogosławionymi" – brzmi fragment listu.

 

W uroczystościach brało udział około 7 tysięcy osób, w tym przedstawiciele władz państwowych z prezydentem i premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Mszę św. koncelebrowali liczni kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, m.in. z Czech, Francji, Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy i Mołdawii,w tym Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik, a także kapłani wyświęceni przez kard. Wyszyńskiego.

 

Kard. Wyszyński na KUL w latach 1924-1929 studiował prawo kanoniczne. Studia zakończył  doktoratem na podstawie pracy „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”. Jako biskup lubelski (1946-48) był wykładowcą uniwersytetu i jego wielkim kanclerzem. Przyczynił się do powstania Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, z jego inicjatywy Episkopat Polski powierzył KUL zadanie opracowania Encyklopedii Katolickiej. Przewodząc polskiemu Kościołowi w trudnych latach komunizmu jako prymas pozostał protektorem i dobroczyńcą KUL, to dzięki jego opiece uniwersytet przetrwał najtrudniejszy okres swojej historii.

 

Fotorelacja

Kolegium Rektorskie KUL: Życiorys i nauczanie kard. Wyszyńskiego może być inspiracją dla młodych ludzi

Stefan Wyszyński jako biskup lubelskiBeatyfikacja Prymasa Tysiąclecia jest szczególnym wezwaniem do przypominania jego życiorysu i nauczania, które mogą być inspiracją także dla nas współczesnych, w tym młodych ludzi – podkreśla Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w oświadczeniu wydanym z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

W najbliższych dniach ponownie skoncentrujemy naszą uwagą na postaci kard. Stefana Wyszyńskiego, Wielkiego Kanclerza, absolwenta i wykładowcy KUL, którego przyszłość i rozwój były dla niego zawsze sprawą wielkiej wagi. Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II przypomina, że beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia jest szczególnym wezwaniem do przypominania jego życiorysu i nauczania, które mogą być inspiracją także dla nas współczesnych, w tym młodych ludzi.

 

„Droga Młodzieży! Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość – a my jesteśmy narodem ambitnym, który nie chce umierać! – musisz sobie postawić wielkie wymagania. Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do ofiar się uzdalniać. Może bowiem przyjść taka chwila, w której tylko ofiarą będzie można zagwarantować wolność naszej Ojczyźnie!” – zwracał się do młodzieży kard. Wyszyński.

 

Nie działał bez strategii i namysłu. Jakich metod używał Prymas Tysiąclecia w swojej walce o wolność Kościoła w Polsce i narodu? Nie była to agresja, chęć odwetu, zawiść i nienawiść. On zwyciężał poprzez modlitwę, chrześcijańskie miłosierdzie wobec wrogów oraz totalne zawierzenie Jezusowi Chrystusowi i Maryi w każdej, nawet najbardziej trudnej i beznadziejnej sytuacji.

 

Jak podkreśla Kolegium Rektorskie KUL, Wyszyński nie unikał poświęcenia dla wartości, wzywał do tego również innych, był obrońcą życia. Postawą i nauczaniem wskazywał na chrześcijański styl życia, który często – także dziś – jest sprzeczny z ideologiami wyznawanymi  i promowanymi, często również narzucanymi w świecie. Sprzeciwiał się konsumpcjonizmowi, wyzyskowi i uprzedmiotowieniu człowieka, dopominał się o prawa robotników, chorych, cierpiących i wykluczonych przez społeczeństwo. Wskazywał, że „chociaż czasy są materialistyczne, jednak wiemy, że nie materia jest bogiem, bo gdy materia stanie się bogiem, my będziemy niewolnikami.

 

 - Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecie skłania do postawienia pytania o aktualność jego przesłania i nauczania. Co dziś powiedziałby do nas kard. Wyszyński? Na jakie problemy społeczne zwróciłby szczególną uwagę? Odpowiedzią niech będą jego słowa, które z pewnością mogą odnosić się również do współczesności: „Szkodliwy jest wszelki indyferentyzm, wszelkie zobojętnienie na człowieka, jego myśli i wysiłki, na sprawy rodziny i narodu, a zwłaszcza zobojętnienie na moce wiary, Ewangelii i Krzyża. W następstwach oznacza to deflację moralną i społeczną, bo tworzy naród bez ambicji, bez woli wysiłku i zwycięstwa” – czytamy w oświadczeniu.

 


 

Oświadczenie Kolegium Rektorskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego

 

W najbliższych dniach ponownie skoncentrujemy naszą uwagą na postaci kard. Stefana Wyszyńskiego, Wielkiego Kanclerza, absolwenta i wykładowcy naszego Uniwersytetu, którego przyszłość i rozwój były dla niego zawsze sprawą wielkiej wagi. Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia jest szczególnym wezwaniem do przypominania jego życiorysu i nauczania, które mogą być inspiracją także dla nas współczesnych, w tym młodych ludzi. Jego niezłomność i bezkompromisowość w obronie chrześcijańskich wartości była czytelnym znakiem i nadzieją dla milionów Polaków, żyjących w okowach zniewolenia, które brutalnie narzucał komunistyczny totalitaryzm. Kard. Wyszyński pozostawał zawsze wierny Dekalogowi i Ewangelii, bez względu na konsekwencje, włącznie z prześladowaniem przez komunistyczne władze, wyrażonym m.in. w trzyletnim internowaniu.

 

Jakich metod używał Prymas Tysiąclecia w swojej walce o wolność Kościoła w Polsce i narodu? Nie była to agresja, chęć odwetu, zawiść i nienawiść. On zwyciężał poprzez modlitwę, chrześcijańskie miłosierdzie wobec wrogów oraz totalne zawierzenie Jezusowi Chrystusowi i Maryi w każdej, nawet najbardziej trudnej i beznadziejnej sytuacji. To Bóg prowadził go do wewnętrznej wolności i pozwolił z odwagą domagać się demokratycznych praw dla Kościoła w Polsce i wszystkich Polaków. Nie unikał poświęcenia dla wartości, wzywał do tego również innych. Mówił do młodych ludzi: „Droga Młodzieży! Jeśli umiesz patrzeć w przyszłość – a my jesteśmy narodem ambitnym, który nie chce umierać! – musisz sobie postawić wielkie wymagania. Musisz wychowywać się w duchu ofiary i do ofiar się uzdalniać. Może bowiem przyjść taka chwila, w której tylko ofiarą będzie można zagwarantować wolność naszej Ojczyźnie!”.

 

Kard. Wyszyński swoją postawą i nauczaniem wskazywał na chrześcijański styl życia, który często – także dziś – jest sprzeczny z ideologiami wyznawanymi  i promowanymi, często również narzucanymi w świecie. Sprzeciwiał się konsumpcjonizmowi, wyzyskowi i uprzedmiotowieniu człowieka, dopominał się o prawa robotników, chorych, cierpiących i wykluczonych przez społeczeństwo. Wskazywał, że „chociaż czasy są materialistyczne, jednak wiemy, że nie materia jest bogiem, bo gdy materia stanie się bogiem, my będziemy niewolnikami”. Nie sposób nie wspomnieć też o jego postawie jako obrońcy życia od poczęcia do naturalnej śmierci.  Nasz wielki patron św. Jan Paweł II zaznaczał: „Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

 

Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia skłania do postawienia pytania o aktualność jego przesłania i nauczania. Co dziś powiedziałby do nas kard. Wyszyński? Na jakie problemy społeczne zwróciłby szczególną uwagę? Odpowiedzią niech będą jego słowa, które z pewnością mogą odnosić się również do współczesności: „Szkodliwy jest wszelki indyferentyzm, wszelkie zobojętnienie na człowieka, jego myśli i wysiłki, na sprawy rodziny i narodu, a zwłaszcza zobojętnienie na moce wiary, Ewangelii i Krzyża. W następstwach oznacza to deflację moralną i społeczną, bo tworzy naród bez ambicji, bez woli wysiłku i zwycięstwa”.

 

Zachęcamy społeczność naszego Uniwersytetu do duchowego uczestnictwa w beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, do włączenia się w transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe z uroczystości, która w najbliższą niedzielę odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Na śladach kardynała Wyszyńskiego z bp. Edwardem Dajczakiem - rekolekcje przed beatyfikacją

Ogólnopolskie rekolekcje online przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego

 

Prowadził: bp Edward Dajczak

 

Dzień pierwszy: Prymas uczy nas miłości do tych, z którymi się nie zgadzamy

 

Świeci są po to, żeby nas pociągać, żeby pokazać coś, co dla nas jest ważne – podkreślił pierwszego dnia ogólnopolskich rekolekcji akademickich przed beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego bp Edward Dajczak. - Choć Prymas Wyszyński żył w zupełnie innej rzeczywistości to uczy nas, jak kochać ludzi, z którymi się nie zgadzamy, jak przekraczać granice i odkrywać nową rzeczywistość - mówił rekolekcjonista.

 

Bp Dajczak przypomniał, że najważniejsze lata życia i działalności Prymasa przypadły na czas komunizmu. – To czas, którego wielu młodych ani nie pamięta, ani nie rozumie – stwierdził. Mimo tego, że jesteśmy zanurzeni w kontrastującej rzeczywistości to Kardynał może być dla nas wzorem i pokazywać nam jak żyć we współczesnym świecie. To niewątpliwie niezwykła postać, która, jak każdy święty, ma nam wiele do przekazania.

 

Kardynał Wyszyński był człowiekiem wolności. W świecie komunistycznej ideologii miał odwagę przypominać o wolności każdego człowieka. Sam także był wewnętrznie wolny, czego wyrazem były słowa, które skierował do tych, którzy go uwięzili: Nie zmusicie mnie do nienawiści.

 

Rekolekcjonista zwrócił także uwagę, że Prymas miał cechy pioniera, który przekracza granice i odkrywa nową rzeczywistość.  - Jego umiejętność łączenia starego z nowym była imponująca – mówił. Nawiązując do ślubów lwowskich Jana Kazimierza Kardynał przygotował Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, które zapoczątkowały  Wielką Nowennę, program duszpasterski służący przygotowaniu Kościoła w Polsce i narodu do jubileuszu Milenium Chrztu Polski.

 

W nauce rekolekcyjnej mogliśmy także usłyszeć, że Bóg wzywa nas do wspólnoty, tymczasem jej budowanie sprawia nam ogromne trudności. Rekolekcjonista przypomniał, że Prymas nieustannie poszukiwał dróg do jedności i szukał ich bardzo daleko. Zdawał sobie sprawę, że z wojny zniszczony wyszedł nie tylko kraj, ale także człowiek, dlatego mówił: - Wystarczy krwi. Teraz naszą ofiarą jest praca.

 

- Szukał porozumienia bardzo daleko. Ale kiedy stanął na granicy powiedział non possumus – mówił bp Dajczak. To lekcja dla nas, że są granice, których nie wolno przekroczyć, bo to może zniszczyć nas, nasze człowieczeństwo.

 

Naukę rekolekcyjną poprzedziła Eucharystia, której przewodniczył prorektor ds. misji i administracji KUL ks. prof. Mirosław Sitarz. Przypomniał on, że każde rekolekcje to czas głębokiego zastanowienia, na jakim etapie ziemskiego pielgrzymowania każdy z nas się znajduje  - Niech to wpatrywanie się w Prymasa Tysiąclecia będzie dla nas owocne i zmusi do twórczej refleksji –  mówił i życzył, aby owocem tego zapatrzenia było dorastanie do pełni człowieczeństwa, jaką jest świętość. 

 

Uczestnicy rekolekcji mieli także okazję wysłuchać świadectwa dr Mileny Kindziuk, wykładowcy akademickiego, dziennikarki i publicystki, autorki biografii Prymasa. Wśród wielu cech kardynała Wyszyńskiego zwróciła ona uwaga na poczucie humoru Prymasa i zaufanie do Boga, jakim kierował się w życiu. Podkreśliła także, że był on wolny od nienawiści. – Po śmierci Bolesława Bieruta odprawił za niego Mszę św.  i modlił się za niego do końca życia – mówiła dziennikarka.

 

Ogólnopolskie rekolekcje online przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego, które potrwają do 9 września, to inicjatywa społeczności akademickiej KUL.  Kardynał Wyszyński był absolwentem, wykładowcą, jako biskup lubelski Wielkim Kanclerzem KUL, a w okresie PRL obrońcą niezależności uniwersytetu.

 


 

Dzień drugi: Idąc śladami Maryi uczymy się wiary, która jest zaufaniem

 

 

Drugi dzie rekolekcji przed beatyfikacją kard. Wyszyńskiego- Dajcie się uchwyć Maryi, dajcie się jej poprowadzić – w ślad za kardynałem Wyszyńskim zachęcał podczas drugiego dnia ogólnopolskich rekolekcji akademickich przed beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego na KUL bp Edward Dajczak. Przypominał, że idąc Jej śladami uczymy się wiary, która jest całkowitym zaufaniem Bogu.

 

-Wiara to nie jest teoria, to jest świadectwo i właśnie dlatego szukamy jej świadków – mówił rekolekcjonista. Istotą wiary jest zaufanie. Mistrzynią takiej wiary jest Maryja, której śladami przez całe życie starał się kroczyć ksiądz Wyszyński. To pod jej płaszczem rozpoczął swoją kapłańską drogę, odprawiając swoją prymicyjną Mszę świętą na Jasnej Górze w 1924 roku. To jej powierzył się 68 lat temu w akcie osobistego oddania Matce Najświętszej podczas internowania w Stoczku Warmińskim. Dlatego spoglądając wstecz mógł po latach powiedzieć: „Wydaje mi się, że stawiając wszystko na Bogurodzicę, nie zostałem zawiedziony”.


Koszaliński ordynariusz przywołał zawołanie Prymasa: „Wszystko samemu Bogu przez Maryję”. Przypomniał także, że ta postawa nie zawsze spotykała się ze zrozumieniem. Jednak kardynał, na zarzuty o zbyt mocną pobożność maryjną, odpowiadał, że Maryja prowadzi do Jezusa, w Jej życiu to Boży Syn był zawsze na pierwszym miejscu. To z Jej ust w Kanie Galilejskiej padły słowa: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. - My do takiej pobożności musimy wciąż dorastać, aby pozwolić się poprowadzić Matce Jezusa – mówił rekolekcjonista.

 

Kardynał Wyszyński często mawiał, że wszystkie trudności rozstrzygają się na Jasnej Górze zwycięstwa. - Prymas idzie tropem Maryi, która nie rozumie wszystkiego, co dzieje się w Jej życiu, ale mimo to ufa Bogu – wskazywał rekolekcjonista.

 

- Maryja jest taka zwyczajna, przemyka się przez Ewangelie, żeby nie zasłonić Jezusa – mówił biskup. Podkreślał, że podobnie czynił Prymas, który był człowiekiem niezwykłej pokory. Doskonale zdawał sobie sprawę, że Bóg wybiera zwyczajnych ludzi i następnie tak ich obdarowuje, że pomimo niedoskonałości dokonują rzeczy niezwykłych. „Tylko ja będę przemawiał. Tylko ja, Żeby nie przypisali mi tego, co czyni we mnie Bóg przez Maryję” – napisał w liście do organizatorów jednej z uroczystości.

 

Biskup zwrócił również uwagę, że osobista wiara Prymasa znalazła odbicie w jego służbie Kościołowi i narodowi. Zdając sobie sprawę, że polski naród został straszliwie okaleczony przez wojnę i komunizm program jego odnowy oparł właśnie o pobożność maryjną. Doskonale wiedział, że człowiek potrafi swoją słabością zarazić wszystkie dziedziny życia prywatnego i społecznego. -To ważna lekcja także dla współczesnego świata, bo to, co jest w nas, albo koi i buduje, albo kaleczy i rani – mówił rekolekcjonista.

 

Podkreślił, że w wierze Prymasa może odnaleźć się każdy człowiek, niezależnie od poziomu wiedzy czy pozycji społecznej. I każdy może skorzystać z prostej recepty Prymasa, która pozwala przemieniać świat. Ta recepta to różaniec, w którym idziemy tropami Maryi kontemplując tajemnice życia Jezusa. - To modlitwa maluczkich i pokornych, ale sięgają po nią również najwięksi ludzie świata – przypominał biskup zachęcając do modlitwy różańcem za ludzi, których spotykamy na swojej drodze życia. - Jak się za kogoś modlę, inaczej na niego patrzę, modlitwa przemienia moje spojrzenie – przekonywał.

 

Na koniec przypomniał, że pytanie: „jak wierzysz?” współczesny świat stawia każdemu z nas. - To nie jest pytanie tylko do prymasa, biskupa, kapłana. To może być pytanie do mamy, taty, siostry, brata, przyjaciela. To pytanie jest w sercu każdego, kto uczy się wiary. Szukamy świadków, bo wiara to nie jest teoria, to jest świadectwo – podkreślił.

 

Ogólnopolskie rekolekcje online przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego, które potrwają do 9 września, to inicjatywa społeczności akademickiej KUL. Kardynał Wyszyński był absolwentem, wykładowcą, jako biskup lubelski Wielkim Kanclerzem KUL, a w okresie PRL obrońcą niezależności uniwersytetu. W rekolekcjach można uczestniczyć również online, m.in. na stronie www.kul.pl.

 


 

Dzień trzeci: Prymas był takim przewodnikiem, który widział dalej

 

1_1 Prymas wierzył, że zmieniający się mocą Boga ludzie zmienią świat – przypominał w trakcie ostatniej nauki w trakcie przygotowanych przez środowisko akademickie KUL rekolekcji przed beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego biskup Edward Dajczak. - Ponieważ widział dalej, Bożym światłem mógł wskazać drogę innym – mówił. Drogą, którą zaproponował Prymas była Społeczna Krucjata Miłości.

 

Kard. Wyszyński doskonale zdawał sobie sprawę, że droga do przemiany świata wiedzie przez przemianę ludzkiego serca – podkreślił rekolekcjonista. Przemiana ludzkiego serca, tak aby było ono zdolne za wezwaniem Jezusa kochać nieprzyjaciół nie jest rzeczą łatwą, ale jest możliwa. - Święci pokazują nam, że można żyć Ewangelią – mówił, przywołując wypowiedź sługi Bożego biskupa Wilhelma Pluty o władzach PRL, które właśnie dlatego pozwalały drukować specjalistyczne książki teologiczne, a nie pozwalały drukować życiorysów świętych. - Kiedy wpatrujemy się w życie Prymasa i Matki Czackiej, widzimy, że można żyć słowami Ewangelii – mówił biskup.

 

Prymas był przekonany, że nie można czcić Boga równocześnie gardząc człowiekiem. Właśnie dlatego potrafił nie nosić w swoim sercu nienawiści do tych, którzy go uwięzili. - Drugi człowiek jest zawsze bliźnim, nawet kiedy myśli inaczej jak ja – wskazał duszpasterz. Kard. Wyszyński potrafił oddzielić człowieka od jego czynów. Mówił: Jeśli Jezus nazwał Judasza przyjacielem, to czy mogę traktować inaczej tych, którzy mnie uwięzili?

 

Chciał, by Ewangelia była wpisana w ludzkie serca. Uważał, że o wielkości człowieka rozstrzyga miłość, którą wpisuje on w wielkie czy proste sprawy, a chrześcijańskiego życia nie można sprowadzić do udziału w obrzędach religijnych. - Prymas mówił o życiu społecznym uczniów Jezusa, o uczniach wychodzących z Eucharystii i żyjących zgodnie ze słowami Ewangelii, tymczasem my dziś tak często zapominamy o przykazaniu miłości bliźniego - wskazywał rekolekcjonista.

 

siewcy Biskup podkreślił, że drogą do realizacji tego zamysłu Prymasa miała stać się ogłoszona w 1967 roku Społeczna Krucjata Miłości. Pragnieniem Prymasa byli nawracający się ludzie, którzy będą przemieniać świat, choć Kardynał doskonale zdawał sobie sprawę, że proces ten potrwa długie lata. Istotą krucjaty było podjęcie walki z otaczającym złem poprzez przemianę serca i realizację takich zasad, jak: nie mów źle o bliźnich, rozmawiaj z każdym językiem miłości, pracuj rzetelnie, przebaczaj wszystko wszystkim. - To dziesięć punktów, które nie straciły nic na aktualności – mówił i dodał: - Położyłem te słowa na biurku i powoli przenoszę je w serce. Także wam chciałem to zaproponować.

 

Kończąc biskup Dajczak przypomniał, że w otaczającym nas świecie każdy ma zadanie do wykonania. - Nikt nie jest statystą. Już w samym momencie stworzenia dokonuje się nasze posłanie - mówił. Jeśli zawierzymy Bogu, to On ukształtuje nas w niepowtarzalny sposób, byśmy potrafili zawsze dostrzegać w spotykanym człowieku bliźniego. Wtedy zacznie się spełniać prymasowska nadzieja, że zmieniający się mocą Boga ludzie, zmienią świat – zakończył.

 

Przygotowane przez środowisko akademickie KUL trzydniowe rekolekcje stanowiły bezpośrednie przygotowanie do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, absolwenta, wykładowcy, wielkiego kanclerza KUL oraz obrońcy uniwersytetu w okresie PRL. Nauk, głoszonych przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka, można wysłuchać m.in. na kanale TV KUL w serwisie YouTube.

 

Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 na KUL zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, uczestników kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, będą prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.

 

Zajęcia stacjonarne będą odbywały się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego (z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego).

 

Co do zasady w formie zdalnej (na platformie Microsoft Office 365) będą prowadzone wykłady i konwersatoria ogólnouniwersyteckie oraz wykłady misyjne. Informacje o formie prowadzenia poszczególnych zajęć zostaną podane przez wydziały, przy czym końcowe zaliczenia zajęć i egzaminy, bez względu na formę prowadzenia zajęć, będą odbywały się stacjonarnie.

 

Organizacja kształcenia może ulec zmianie w przypadku ograniczenia kształcenia stacjonarnego na uniwersytecie spowodowanego względami epidemicznymi.

 

Pełna treść zarządzenia

Prof. Lechosław Lameński laureatem Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury

prof. Lechosław LameńskiZ radością informujemy, że Profesor Lechosław Lameński został laureatem Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury za całokształt działalności.

 

Prof. Lechosław Lameński jest związany z KUL od 1968 roku, kiedy podjął studia na historii sztuki. Doktorat uzyskał w Instytucie Historii Sztuki PAN (1983), a habilitację na KUL (1998). W 2008 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Przez ponad dwadzieścia lat kierował Katedrą Historii Sztuki Nowoczesnej, pełnił także funkcję Dyrektora Instytutu Historii Sztuki KUL (1999-2005). Jest członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN, członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz członkiem-korespondentem Towarzystwa Naukowego KUL. Pełni funkcję prezesa lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz redaktora działu plastyki i historii sztuki kwartalnika literacko-artystycznego „Akcent”. Publikował także na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Art & Bussines”, „Znaku” i „Biuletynu Historii Sztuki”.

 

Jest znawcą sztuki polskiej ostatnich dwóch stuleci, przede wszystkim rzeźby i architektury. Autorem ponad 300 publikacji: książek, artykułów i recenzji. Publikacje książkowe poświęcił m.in. rzeźbiarzom Stanisławowi Szukalskiemu oraz jego uczniom ze Szczepu Rogate Serce, a także Tomaszowi Oskarowi Sosnowskiemu, tworzącemu w XIX-wieku w Rzymie. Jest trzykrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla młodych historyków sztuki. Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.


Serdecznie gratulujemy!

Zdobądź nowe kwalifikacje zawodowe - rekrutacja na studia podyplomowe

dyplom ukończenia studiów podyplomowych

Studia podyplomowe to nie tylko możliwość pogłębienia swoich kompetencji, ale także szansa na zdobycie nowego zawodu – podkreśla dr Dorota Bis, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji. KUL właśnie rozpoczyna rekrutację na tę formę kształcenia. W ofercie uniwersytetu znajduje się ponad dwadzieścia pięć różnorodnych kierunków, w tym studia MBA, psychoonkologia czy prawo ochrony zdrowia. Cześć z nich to kierunki unikatowe w skali kraju.

 

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji stale uzupełnia swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb potencjalnych słuchaczy. Tak jest również w tym roku. W semestrze letnim pojawią się kolejne kierunki. – Spodziewamy się, że w związku z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji i Nauki wzrośnie zapotrzebowanie na nauczycieli etyki, dlatego proponujemy studia z zakresu filozofii i etyki– informuje dr Bis. Ich ukończenie oznacza zdobycie kwalifikacji uprawniających do nauczania filozofii i etyki na każdym poziomie edukacji.

 

– Oprócz tego wśród nowych kierunków są także: studia menedżerskie, zarządzanie cyberbezpieczeństwem jednostek samorządu terytorialnego, organizacja i zarządzanie w przygotowaniu obronnym młodzieży, a także prowadzone we współpracy z Służbą Ochrony Portu Lotniczego Lublin studia przygotowujące do pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia – dodaje kierownik Centrum. Po kilku latach przerwy wznowione zostaną również studia z zarządzania oświatą. Zajęcia, ze względu na sytuację epidemiologiczną, będą prowadzone w trybie hybrydowym.

 

Część kierunków prowadzona będzie w Stalowej Woli, gdzie działa filia uniwersytetu. Podobnie jak w Lublinie, będzie tam można podjąć studia MBA, a oprócz tego studia z zakresu zarządzania infrastrukturą wiejską i modernizacji rolnictwa oraz z przedsiębiorczości. Zajęcia będą miały głównie charakter zdalny.

Potwierdzeniem jakości studiów podyplomowych na KUL jest szerokie grono ich absolwentów – zauważa dr Bis i dodaje, że z tej formy kształcenia na uniwersytecie skorzystało już ponad 10 000 słuchaczy.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe potrwa do 30 września. Szczegółowe informacje o każdym z kierunków znajdują się na stronie: kandydat.kul.pl/podyplomowe. Można je także uzyskać telefonicznie pod numerem 81 445 39 96 lub na profilu studia podyplomowe KUL na Facebooku.

 

 Naukę mogą podjąć absolwenci studiów I i II stopnia, a także studenci ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich. Na części kierunków przewidziano zniżki w opłatach dla studentów i absolwentów KUL.

Nowe kierunki studiów w Stalowej Woli

Bezpieczeństwo narodowe - nowy kierunek studiów w Stalowej WoliNauki o rodzinie studia I stopnia, bezpieczeństwo narodowe – studia I i II stopnia oraz administracja studia I stopnia nowymi kierunkami w ofercie Filii KUL w Stalowej Woli. Rozpoczął się nabór w trybie wolnym.

 

Zgoda uzyskana na prowadzenie kierunku bezpieczeństwo narodowe w Stalowej Woli dotyczy studiów o profilu praktycznym, dlatego obok kadry badawczo-dydaktycznej zajęcia będą prowadzone także przez praktyków, a praktyki zawodowe zostaną rozłożone na poszczególne semestry nauki. - Dobór miejsc praktyk w najbliższym otoczeniu siedziby Filii KUL w Stalowej Woli umożliwi równoległe prowadzenie zajęć dydaktycznych i praktyk tak, aby studenci mogli konfrontować wiedzę teoretyczną z jej profesjonalnym zastosowaniem – tłumaczy dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka.

 

Administracja - nowy kierunek w Stalowej WoliOd października w Filii KUL w Stalowej Woli będzie można także studiować administrację. To kierunek przygotowujący do pracy w administracji publicznej - rządowej, samorządowej oraz skarbowej. Pozwala także na samodzielne prowadzenie działalności oraz pracę w instytucjach niepublicznych – sferze biznesu oraz organizacjach społecznych.

 

Ruszył również nabór na nauki o rodzinie. Studia te mają charakter interdyscyplinarny. Program studiów obejmuje szeroko rozumianą problematykę małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie z uwzględnieniem aspektów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, prawnych i teologicznych.

 

nauki

To dobra wiadomość dla tych kandydatów, którzy zamierzają studiować w rodzinnych stronach, a zależy im na jakości kształcenia.

Szczegóły na stronie kandydat.kul.pl

 

„Ostatnia prosta” – akcja szczepień przeciw COVID-19

Ostatnia prosta - akcja szczepień na COVIDW całym kraju trwają szczepienia  przeciw COVID-19. W marcu rozpoczęła się akcja szczepień pracowników naukowo-dydaktycznych KUL, chęć zaszczepienia zgłosiło ponad 670 osób. Pracownicy administracji oraz studenci korzystali natomiast z możliwości zaszczepienia w ramach ogólnopolskiej akcji w dowolnie wybranym punkcje szczepień. Jeden z takich punktów działa w Poradni Zdrowia KUL.

 

Przypominamy, że wszystkie osoby, które skończyły 18 lat, mogą zapisywać się na szczepienie przeciw COVID-19. Dla osób, które 18. urodziny będą obchodziły w kolejnych dniach,  e-skierowania na  szczepienia będą wystawiane w dniu ukończenia pełnoletności.

 

Rejestracja na szczepienie jest możliwa przez:

  • bezpłatną infolinię, nr 989
  • elektronicznie na portalu pacjent.gov.pl
  • kontakt z wybranym punktem szczepień
  • SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Więcej informacji o rejestracji.

 

Z akcji szczepień mogą także skorzystać cudzoziemcy posiadający prawo do stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Dokumentem upoważniającym cudzoziemca do zakwalifikowania się do szczepienia jest dokument potwierdzający posiadanie statusu studenta/doktoranta. E-skierowanie może zostać wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu na podstawie nr dokumentu tożsamości (paszport).

 

Osoba zaszczepiona nie musi przebywać na kwarantannie po przekroczeniu granicy Polski. Nie jest też wliczana do limitu osób uczestniczących w zgromadzeniach, spotkaniach towarzyskich i weselach.  Każdy zaszczepiony będzie mógł także wziąć udział w loterii Narodowego Programu Szczepień i wygrać samochód lub nagrody pieniężne.